Bæredygtigt skovbrug er certificeret

Hos Them Savværk opkøber vi træ fra FSC- eller PEFC-certificerede skove. Det betyder, at træerne får de bedste betingelser at vokse i. Vi bruger kun træ, der har fået lov til at vokse og udvikle sig. Vi prioriterer bæredygtigt træ, fordi vi gerne vil passe på miljøet og sikre, at det, vi gør i processen fra fældning til færdig forarbejdning, skåner miljøet på den mest forsvarlige måde.

Hos Them Savværk køber vi Douglas fra fredskove inden for en radius af 25 km. Det betyder, at vores træ er lokalt og har en kort vej fra skov til savværk og videre til forbruger. Når vi fælder et træ, planter vi et nyt. Vi tænker på miljøet, og hvordan vi bedst muligt kan tage vare på de ressourcer, vi har. Vi følger træerne fra det spirende træ i skoven til det færdige produkt. 

Vi bruger alt vores træ. Al fraskær, savsmuld og spåner bliver brugt.